Obtingui la seva pròpia energia elèctrica a través de fonts renovablesObtingui la seva pròpia energia elèctrica a través de fonts renovables
Més informació sobre l’Autoconsum

Estalviï en la seva factura elèctrica i en emissions de CO<sub class='subindice'>2</sub>Estalviï en la seva factura elèctrica i en emissions de CO2
Més informació sobre l’Autoconsum

Una simple instal·lació de panells fotovoltaics absorbeix l’energia solar i la converteix en energia elèctrica per al seu establiment o vivenda.Una simple instal·lació de panells fotovoltaics absorbeix l’energia solar i la converteix en energia elèctrica per al seu establiment o vivenda.
Més informació sobre l’Autoconsum

L’energia fotovoltaica produïda ja es pot connectar a la xarxa elèctrica interior del seu establiment o vivenda.L’energia fotovoltaica produïda ja es pot connectar a la xarxa elèctrica interior del seu establiment o vivenda.
Més informació sobre l’Autoconsum

La instal·lació es pot amortitzar en 8 anys o en menys de 5 en cas de subvencióLa instal·lació es pot amortitzar en 8 anys o en menys de 5 en cas de subvenció
Més informació sobre l’Autoconsum

Instal·lació en només 2 setmanesInstal·lació en només 2 setmanes
Més informació sobre l’Autoconsum

Sense dependència de primes estatals ni subvencions Sense dependència de primes estatals ni subvencions
Més informació sobre l’Autoconsum

GENERACIÓ FOTOVOLTAICA SL

Generació Fotovoltaica és una empresa compromesa amb el medi ambient que es dedica a la promoció, enginyeria, disseny, construcció, manteniment, monitorització i explotació d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectada a xarxa.

L’energia solar fotovoltaica connectada a xarxa per a l’autoconsum permet a l’usuari produir una part de l’energia que necessita. D’aquesta forma, no depèn exclusivament de la companyia elèctrica i redueix dràsticament la factura elèctrica, sense dependre de primes ni subvencions estatals.

Som una de les empreses pioneres a Balears en la realització d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica clau en mà, per a la generació d’electricitat per a l’autoconsum.

Una instal·lació de panells fotovoltaics s’amortitza en 8 anys (menys de 5 en cas de subvenció). La pot tenir a casa en només 2 setmanes. Demani’ns un estudi de viabilitat gratuït, sense compromís.

© Generació Fotovoltaica SL | C. Parellades, 6 1B 07003 Palma - Illes Balears

Telèfon: 971 761 870 - Fax: 971 752 176 | Nota Legal